ID06 construction worker

Välkommen att beställa ID06-kort hos oss på IDEMIA

IDEMIA den globala leverantören med verksamhet i Sverige sedan 1931.
Vårt kortutbud är det bredaste på den svenska marknaden.
Hos oss är det enkelt, snabbt och säkert att beställa ditt ID06-kort.
IDEMIA ID06-kort hjälper branschorganisationerna att uppnå en sund konkurrens, säkerställer din identitet och ger trygga och säkra arbetsförhållanden inom olika branscher så som Byggindustrin – Transport- och Servicesektorn.

Genom att ansluta dig till IDEMIA ID06-portal beställer du även korthållare, jojo, clips och halsband.
Validerat
ID06 validerar företag och individer via eID eller en skannad ID-handling.
Tydligt
Genom ID06-kort styrker vi ett tydligt arbetsgivarsamband mellan företag och individ.
Säkert
ID06-kort är ett accesskort med hög tillitsnivå, LoA 2 och säker teknik.